• CHÙA TỪ TÂM
 • CHÙA TỪ TÂM
 • CHÙA TỪ TÂM
 • CHÙA TỪ TÂM
 • CHÙA TỪ TÂM
 • CHÙA TỪ TÂM
 • CHÙA TỪ TÂM
 • CHÙA TỪ TÂM
 • CHÙA TỪ TÂM
 • CHÙA TỪ TÂM
 • CHÙA TỪ TÂM
 • CHÙA TỪ TÂM
 • CHÙA TỪ TÂM
 • CHÙA TỪ TÂM
 • CHÙA TỪ TÂM
 • CHÙA TỪ TÂM

CHÙA TỪ TÂM

 • Địa điểm: Hòa Hải, Non Nước, Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Trụ trì Chùa Từ Tâm
 • Qui mô: 3 576m2
 • Nhiệm vụ thực hiện: Thiết kế Kiến Trúc và Cảnh Quan
 • Thời gian: 2015