• CHUNG CƯ TRẦN XUÂN SOẠN
  • CHUNG CƯ TRẦN XUÂN SOẠN
  • CHUNG CƯ TRẦN XUÂN SOẠN
  • CHUNG CƯ TRẦN XUÂN SOẠN

CHUNG CƯ TRẦN XUÂN SOẠN

  • Thể loại: Căn hộ chung cư
  • Địa điểm: 385-387 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Quốc Tế Năm Sao
  • Tư vấn thiết kế: OasisConcept
  • Nhiệm vụ thực hiện: thiết kế kiến trúc
  • Qui mô: 
 -  1,601.4  m 2
 -  143 căn
  • Thời gian: 2017
Hệ thống cây xanh  sử dụng các giàn lam, cáp căng dây leo  vừa có tác dụng che nắng, đem lại hiệu quả về mặt thẩm mỹ  lại không chiếm nhiều diện tích, khai thác tối đa diện tích dành cho căn hộ và  tăng diện tích kinh doanh