• ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
 • ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
 • ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
 • ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
 • ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
 • ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
 • ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
 • ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

 • Thể loại: Trường học
 •  Địa điểm: Đào Tấn, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định,Việt Nam
 • Chủ đầu tư: Trường ĐH Quang Trung
 • Tư vấn thiết kế: OasisConcept
 •  Nhiệm vụ thực hiện: Thiết kế kiến trúc & cảnh quan
 • Qui mô:
-  diện  tích sàn xây dựng: 4.721 m 2
 • Thời gian: 2014
Mục tiêu thiết kế là đưa ra giải pháp về cảnh quan và kiến trúc nhằm tạo ra một môi trường đại học hiện đại, hướng tới mục tiêu đào tạo hiệu quả, khai thác được các giá trị của địa điểm, kiến trúc thân thiện với môi trường.
Đại học Quang Trung sẽ là một môi trường học tập hiện đại với đầy đủ công trình chức năng và không gian cần thiết để khuyến khích, hấp dẫn sinh viên học tập và nghiên cứu. Kiến trúc công trình phù hợp với khí hậu địa phương, giảm thiểu năng lượng sử dụng