• TÒA NHÀ PHÚ CƯỜNG
  • TÒA NHÀ PHÚ CƯỜNG

TÒA NHÀ PHÚ CƯỜNG

  • Thể loại: văn phòng
  • Địa điểm: 05 -05A đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Phú Cường
  • Tư vấn thiết kế: OasisConcept
  • Nhiệm vụ thực hiện: thiết kế kiến trúc
  • Qui mô:   938.7m2
  • Thời gian: 2017