• TRỤC CẢNH QUAN PHAN THỊ RÀNG
 • TRỤC CẢNH QUAN PHAN THỊ RÀNG
 • TRỤC CẢNH QUAN PHAN THỊ RÀNG
 • TRỤC CẢNH QUAN PHAN THỊ RÀNG
 • TRỤC CẢNH QUAN PHAN THỊ RÀNG
 • TRỤC CẢNH QUAN PHAN THỊ RÀNG

TRỤC CẢNH QUAN PHAN THỊ RÀNG

 • Thể loại: cảnh quan
 • Địa điểm: đảo Phú Gia, thành phố Rạch Gíá
 • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ CƯỜNG
 • Tư vấn thiết kế: OasisConcept
 • Nhiệm vụ thực hiện: thiết kế cảnh quan
 • Qui mô:
-  Diện tích dự án: 159 649m2
 • Thời gian: 2017
Nhìn tổng thể trên tỷ lệ thành phố, Rạch Giá có xu hướng phát triển kéo dài theo chiều Bắc Nam, dọc theo bờ biển. Các khu lấn biển nằm lệch về phía Tây thành phố, tạo thành trục phát triển quan trọng nhất của thành phố. Các trục Bắc Nam (Nguyễn Trung Trực, 3 tháng 2) và các trục Đông Tây chính (Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lạ Hồng, Trần Quang Khải, Phan Thị Ràng) kết hợp với nhau tạo thành các xương sống chính của thành phố, kết nối các khu lấn biển với khu trung tâm và với khu ngoại thành.
Trục Phan Thị Ràng trở thành một trục quan trọng, là hướng tiếp cận chính từ trung tâm Thành phố  Rạch Giá và từ các thành phố khác