"Các nguyên tắc bền vững là không thể thiếu trong công việc của chúng tôi: thiết kế các tòa nhà chạy theo một phần nhu cầu năng lượng hiện tại hoặc các khu đô thị có thể hỗ trợ các cộng đồng thịnh vượng, cải thiện chất lượng cuộc sống trong thành phố cho tất cả. Chính sách CSER của chúng tôi cũng được điều khiển tương tự. mong muốn mang lại lợi ích lâu dài, vì vậy chúng tôi rất coi trọng cam kết giáo dục. Chúng tôi đầu tư thời gian và kỹ năng, cũng như hỗ trợ tài chính, vào một số sáng kiến giáo dục và từ thiện. "

 

Báo cáo CSER của chúng tôi
2016-2017 CSER Report
(pdf 4582KB)
Chúng tôi là thành viên của