Chùa Từ Tâm
Liên quan đến dự án
Thông tin dự án
Địa điểm :
Hòa Hải, Non Nước, Đà Nẵng
Chủ đầu tư :
Trụ trì Chùa Từ Tâm
Nhiệm vụ thực hiện :
Thiết kế Kiến Trúc và Cảnh Quan
Qui mô :
3 576m2
Thời gian :
2015
Thông cáo báo chí