Trung Tâm Văn Hóa Quận 5

Công trình kiến trúc không chỉ được xem xét trong giới hạn phạm vi xây dựng mà giá trị cũng như ảnh hưởng của nó đối với đô thị, lịch sử, văn hóa và xã hội là rất lớn…;
Công trình kiến trúc có thể kích hoạt cho một khu vực đô thị phát triển và trở nên sống động;
Có thể khơi gợi quá khứ, đề cao truyền thống, thay đổi hình ảnh đô thị và trở thành biểu tượng của đô thị;
Có thể tạo ra những sự kiện, hoạt động cho đô thị; làm thay đổi hành vi, sinh hoạt và tổ chức cộng đồng;
Có thể tạo ra một xu hướng mới trong cách thức ứng xử với môi trường sống, môi trường tự nhiên …;
Những khái niệm, quan điểm lý thuyết cơ bản này là mục tiêu và lời tuyên bố của chúng tôi về việc xác định vai trò, đặc điểm cũng như định nghĩa một trung tâm văn hóa - công trình công cộng trong thành phố.

Liên quan đến dự án
Thông tin dự án
Thể loại :
Phức hợp
Địa điểm :
Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư :
UBND TP HCM
Tư vấn thiết kế :
- Thiết kế kiến trúc: Jakob + Macfarlane + OasisConcept
- Thiết kế kết cấu: Artelia-Viet Nam, Artelia-Paris
- Thiết kế Khán phòng và Bảo tàng: Ducks Sceno
- Thiết kế Cảnh quan: Sempervirens, OasisConcept
Nhiệm vụ thực hiện :
Thiết kế ý tưởng quy hoạch cảnh quan & kiến trúc
Thời gian :
2015
Thông cáo báo chí